[ultimatemember form_id="42865"]

LOGO_LUPA_web

Svetovni dan Zemlje: Drevesa za Zemljo

21 aprila, 2016

22. aprila v več kot 190 državah po
svetu praznujemo mednarodni dan Zemlje. Z letošnjim sloganom: Drevesa za Zemljo je mreža
zastavila cilj: v naslednjih petih letih, torej do petdesetega
praznovanja dneva Zemlje, posaditi 7,8 milijarde dreves.

Praznovanje, ki poteka od leta 1970, koordinira globalna Mreža dneva
Zemlje, katere cilj je razširiti gibanje za varovanje okolja po vsem
svetu – kot orodje za zdravo okolje in varstvo planeta za prihodnje
generacije. Na ta dan se odvijajo dogodki za
osveščanje glede varovanja okolja na Zemlji, s katerimi želijo
opozoriti na ranljivost planeta, na katerem živimo. Glavno sporočilo
letošnjega dneva je: čas je, da spremenimo način življenja in se
zavemo posledic, ki jih prinaša rušenje harmonije med človekom in
naravo.

V boju proti podnebnim spremembam

Gozdovi imajo veliko vlogo pri
odstranjevanju odvečnih in škodljivih emisij ogljikovega diiksida
iz našega ozračja. Hektar gozda v Sloveniji po podatkih
Statističnega urada RS (SURS) akumulira v nadzemni in podzemni lesni
masi letno povprečno 9 ton CO2. Zadnji podatki iz leta
2013 kažejo, da se je količina izpustov CO2 z
upoštevanjem ponorov glede na leto 2012 zmanjšala za 5,7 %.

Drevesa nas ščitijo pred škodljivimi
snovmi iz zraka

Drevesa vsrkavajo vase neprijetne
vonjave in razne pline (dušikov oksid, amonijak, žveplov dioksid in
ozon) in so hkrati tudi filter za prašne delce (PM) iz zraka. Po
zadnjih podatkih ARSO je bila v letu 2013 izmerjena koncentracija
delcev PM10 v Sloveniji 24,9 µg/m3 in bila je 2 % nižja od
koncentracije v letu 2012.

Pomen za gospodarstvo

Drevesa nam pomagajo doseči dolgoročno
gospodarsko in okoljsko trajnost ter zagotoviti hrano, energijo in
dohodek. Vrednost proizvodnje gozdarske dejavnosti, ki vključuje
gozdarske proizvode in gozdarske storitve, se je v letu 2014 po
podatkih SURS glede na prejšnje leto povečala za 8 %, na 416 mio.
EUR. „Poslovni presežek oz. raznovrstni dohodek iz gozdarske
dejavnosti je v letu 2014 znašal 167 mio. EUR, kar je 10 % manj kot
v letu 2013. Zaposlenost v gozdarstvu (ta je zaradi upoštevanja
sezonskega dela izražena v ekvivalentu polnovrednih delovnih moči)
je bila v letu 2014 za 3 % višja kot v letu 2013,“ poročajo na
SURS.

Gozdovi – skladišče obnovljivega vira
energije

Gozdovi so najpomembnejši vir lesne
biomase, uporabljene za pridobivanje energije. Po podatkih
Statističnega urada RS so slovenska gospodinjstva v letu 2014
porabila 1,2 milijona ton lesnih goriv domačega ali tujega izvora.
Velika večina teh goriv, 93,1 %, so bila drva. Lesnih peletov je
bilo 4,8 %, lesnih sekancev, briketov in ostankov pa skupaj 2,1 %.

(Visited 68 times, 1 visits today)