[ultimatemember form_id="42865"]

LOGO_LUPA_web

Misija Green Light World Flight – polet okoli sveta v luči znanosti, politike, tehnologije, podnebja in okolja

7 marca, 2016

Misija
GreenLight WorldFlight skuša na drugačen, okolju
prijazen in energetsko varčen način osvetliti naše probleme: s pomočjo novih in vrhunskih tehnologij na
področju letalstva, zaznavanja
v zraku, predvsem pa s pomočjo novega načina razmišljanja,
želijo prispevati drobec k spoznanju, da sta kakovost naravnega
okolja in kakovost življenja v tesni soodvisnosti.


Ta mesec bo ultra lahko letalo poletelo na pot okoli sveta, opremljeno
pa bo z novo merilno napravo, ki bo zbrala točne podatke o globalnih
koncentracijah črnega ogljika. Letalo bo pilotiral Matevž Lenarčič.


“Ravnotežje v
okolju, ki je na mnogih področjih ključnega pomena za prihodnost
človeštva, je izpostavljeno resnim tveganjem, zato je treba hitro
ukrepati,” so prepričani v ekipi projekta. “Prav raziskave črnega ogljika so področje, kjer je
možno z majhnimi stroški in v kratkem času doseči vidne učinke,” je bil osrednji zaključek javne tribune, ki so jo
4. marca pripravili na ljubljanski Fakulteti za družbene vede.

Na tribuni so
o različnih aspektih projekta GreenLight World Flight
spregovorili doc. dr. Griša
Močnik, vodja znanstveno -raziskovalnega dela misije, prof. dr.
Andrej Lukšič, politični ekolog, in evropski poslanec, član Skupine
Zelenih/ESZ, dr. Igor Šoltes.

Dr.
Griša Močnik je predstavil glavne cilje projekta: kako lahko na
“lahek” (v več pomenih) način merimo črni ogljik; kaj
podatki pomenijo na lokalni ravni in kakšne učinke imajo lahko na
globalne podnebne spremembe; in izmeriti koncentracije , kjer meritev
še ni. “Zelo pomembno je da razumemo, kako lahko tak
multidisciplinarni projekt prispeva k diskusiji o podnebnih
spremembah,” je poudaril dr. Griša Močnik

Misijo
GreenLight WorldFlight podpira tudi ljubljanska Fakulteta za družbene
vede. Prof. dr. Andrej Lukšič je izpostavil večdimenzionalnost
projekta: “Misija GreenLight WorldFlight, ki namerava znanosti
preskrbeti podatke o črnem ogljiku, je komunikacijski projekt,
katerega namen je usmeriti svetovno javno pozornost na podnebne
spremembe in hrkati promovirati novo generacijo tehnologije, ki naj
bi vsaj zmanjšala onesnaževanje zraka.” Dodal je, da je misija tudi povezovalni
projekt, saj aktivno vključuje posameznike iz različnih strok, pa
tudi iz politike, gospodarstva in civilne družbe. Kot se je izrazil, je “glokalni”
projekt, ki prestopa nevidne meje med državami, regijami in
celinami. “Je okoljski projekt, ki verjame v moč znanstvenega
spoznanja pri iskanju vzrokov za okoljske probleme. Je politični
projekt, ki utrjuje prepričanje v pravilnost globalnega
hegemonskega pogleda na podnebne spremembne,” je še povedal dr.
Andrej Lukšič.

Za
evropskega poslanca dr. Igorja Šoltesa, ki je tudi javno podprl
misijo GreenLight WorldFlight, je za končni uspeh in dejanske
dosežke podobnih projektov ključnega pomena vloga politike: “Če
se politika tako z lahkoto deklaratorno odloči, da podpre aktivnosti
v zvezi z varovanjem okolja in zmanjševanjem toplogrednih izpustov,
bi morala biti tudi dovolj konkretna, da podpre tovrstne projekte, ki
lahko dejansko pokažejo ogledalo realnemu stanju onesnaženosti
našega planeta. Razen če seveda želi biti na dovolj varni strani
abstraktnega.”

Foto: www.worldgreenflight.com

(Visited 48 times, 1 visits today)