[ultimatemember form_id="42865"]

LOGO_LUPA_web

Nova evropska zakonodaja o odpadkih

22 maja, 2018

Države članice EU so danes odobrile niz ambicioznih ukrepov za prilagoditev zakonodaje EU odpadkih prihodnjim potrebam v okviru širše politike EU na področju krožnega gospodarstva.

Nova zakonodaja o odpadkih bo pripomogla k preprečevanju nastajanja odpadkov, kjer to ni mogoče, pa bo znatno okrepila recikliranje komunalnih odpadkov in odpadne embalaže. Postopno bo ukinjeno odlaganje odpadkov, več pa bo  uporabe ekonomskih instrumentov, kot je razširjena odgovornost proizvajalca.

Manj odpadkov, več recikliranja

Nova pravila vsebujejo konkretne cilje za recikliranje komunalnih odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov in postopno odpravo odlaganja odpadkov. Po novem naj bi recikliranje komunalnih odpadkov do leta 2025 povečali na 55 %, do leta 2035 pa na 65 %. Pravila določajo deleže recikliranja posebej za vso embalažo, plastiko, les, železne kovine, aluminij, steklo ter papir in karton. Nevarne odpadke iz gospodinjstev bo treba ločeno zbirati po letu 2022, biološke odpadke po letu 2023, tekstil pa po letu 2025.

Odlaganje odpadkov v krožnem gospodarstvu ni smiselno ter lahko onesnaži vodo, tla in zrak. Do leta 2035 bo treba količino odloženih komunalnih odpadkov zmanjšati na 10 % ali manj skupne količine komunalnih odpadkov.

Odgovornost za odpadke na proizvajalcih

Pomembno vlogo pri tem prehodu bodo imeli proizvajalci, saj bodo odgovorni za svoje izdelke, ko ti postanejo odpadki. Nove zahteve glede shem za razširjeno odgovornost proizvajalcabodo privedle do izboljšanja učinkovitosti in upravljanja. Poleg tega je treba za vso embalažo do leta 2024 vzpostaviti obvezne sheme razširjene odgovornosti proizvajalca. Nova zakonodaja bo še posebej osredotočena na preprečevanje nastajanja odpadkov in bo določila pomembne cilje za živilske odpadke v EU ter za zaustavitev morskih odpadkov v podporo doseganju ciljev trajnostnega razvoja ZN na teh področjih.

Komisija je danes sprejeta pravila, ki predstavljajo najmodernejšo zakonodajo o odpadkih na svetu, predstavila leta 2015 v sklopu agende o krožnem gospodarstvu.

 

Vir: Evropska komisija

(Visited 103 times, 1 visits today)