[ultimatemember form_id="42865"]

LOGO_LUPA_web

Slovenija bogatejša za spletno aplikacijo, ki spodbuja podnebne aktivnosti

8 oktobra, 2018

V Hiši Evropske Unije v Ljubljani je v petek, 5. oktobra, potekal posvet ob izidu Lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti 2018. S spletno aplikacijo lahko občine prvič v Sloveniji celovito preverijo, kako uspešne so pri izvajanju podnebnih ukrepov. Razvili so ga na Institutu »Jožef Stefan« v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050.

Spremljanje podnebnih ukrepov bo odslej lažje

»V Lokalnem semaforju podnebnih aktivnosti so vsi podatki zbrani na enem mestu in predstavljeni na pregleden način. Zbrani so podatki iz javnih evidenc kot tisti, ki jih vnašajo občine same. Za večjo preglednost so ukrepi razdeljeni na osem področij: stavbe, promet, kmetijstvo, gozdarstvo, industrija, odpadki, električna energija, pridobljena iz obnovljivih virov, ter daljinsko ogrevanje,« je o semaforju dejal vodja Centra za energetsko učinkovitost IJS mag. Stane Merše.

semafor

Znani že prvi rezultati Lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti:

  • Slovenija je v letu 2012 ločeno zbrala 46 % vseh gospodinjskih odpadkov, leta 2016 pa že 57 %. V sedmih občinah Vrhnika, Preddvor, Gorenja vas-Poljane, Log-Dragomer, Borovnica, Makole in Šenčur, so močno presegli slovensko povprečje in ločeno zbrali več kot 80 %.
  • V obdobju 2013–2017 je bila v 150 občinah s sredstvi iz Kohezijskega sklada spodbujena energetska prenova stavb s skupno ogrevano tlorisno površino skoraj 765.000 m2, kar ustreza približno 273 povprečno velikim osnovnim šolam.
  • V 16 občinah ekološko kmetujejo na več kot 30 % vseh kmetijskih zemljišč, izstopa občina Jezersko s 60 %. Skupno se v teh občinah nahaja 29 % vseh zemljišč, na katerih se v Sloveniji ekološko kmetuje.

Spletna aplikacija spodbuja izmenjavo dobrih praks

V Lokalnem semaforju podnebnih sprememb so pripravljeni temeljni kazalci za vseh 212 občin v Sloveniji. Semafor jim poleg tega omogoča, da bazo podatkov nadgradijo in tako pridobijo bolj poglobljeno sliko o svojih aktivnostih na področju podnebnih sprememb. Razvitih je bilo 57 kazalnikov, ki prikazujejo aktivnosti občin na področjih blaženja podnebnih sprememb. Kar 48 od teh kazalnikov je predstavljenih za vse občine v Sloveniji, preostali pa so izpolnjeni le za občine, ki so aktivno sodelovale v času vzpostavitve spletne platforme. Semafor lahko brezplačno uporabljajo vse občine. Lokalni semafor je dostopen tukaj .

Država osredotočena na financiranje in načrtovanje ukrepov

Matej Kacin iz Ministrstva za okolje in prostor je povedal , da bodo za občine v okviru dolgoročne podnebne strategije, ki jo mora Slovenija pripraviti do leta 2020 pomembne zlasti vsebine o financiranju in načrtovanju ukrepov. Spodbudno je, da so občine že aktivne in izvajajo številne ukrepe ter, da so si nekatere zastavile lastne cilje zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Za konec je izkoristi priložnost in nagovoril tudi ostale občine, da sledijo dobrim zgledom in postavijo ambiciozne podnebne cilje ter tako začnejo uspešno pot prehoda v nizkoogljičnost.«

 

Vir: IJS

(Visited 72 times, 1 visits today)