[ultimatemember form_id="42865"]

LOGO_LUPA_web

Slovenija je čista in zelena. Pa naprej?

15 septembra, 2018
Foto: Polona Ponikvar

Po Sloveniji se v okoli 150 občinah ljudje cel dan na terenu priključujejo največjemu svetovnemu civilnemu projektu World Cleanup Day 2018, ki se je začel na otoku Fidži. Zeleni val se bo do večera širil vse do Havajev, na sredini smo se priključili tudi Slovenci.

Prostovoljci na terenu ugotavljajo, da je odpadkov neizmerno manj kot v prejšnjih letih, v precej občinah so tokrat očistili še nesanirana divja odlagališča. Glavni problem po navedbah organizatorja, društva Ekologi brez meja, ostajajo gradbeni odpadki, veliko pa je razpršenih odpadkov oziroma t.i. smetenja. Oboje kaže na to, da se je potrebno v bodoče usmerjeno posvečati informiranju in sankcioniranju odlaganja gradbenih odpadkov ter predvsem ukrepom zmanjšanja in pravilnega ravnanja z embalažo.

“Dejansko reševanje problemov z odpadki je stvar, ki je kompleksnejša od enodnevnih čistilnih akcij in jo moramo nasloviti širše na več resorjev, kot posamezniki pa prenesti v prakso vsakodnevno pozornost zmanjšanja, ponovne uporabe in bolj natančnega ločevanja odpadkov,” poudarjajo Ekologi brez meja ob današnji akciji.

Foto: EBM
Foto: EBM

Vsak bi moral skrbeti za okolje vsak dan

Akcije se je poleg organiziranih skupin po občinah, kjer se je ponekod pridružilo več kot 1000 ljudi, priključilo tudi veliko samoorganiziranih skupin posameznikov, cilj akcije ni podirati rekorde v udeležbi, ampak doseči zavedanje, da je pomemben že dan po akciji. Ali kot pravi novi minister za okolje in prostor, Jure Leben, ki se je akcije udeležil v Ljubljani, vsak mora čutiti potrebo, da skrbi za okolje vsak dan.

Ekologi brez meja se bodo tako že v prihodnjem tednu intenzivno začeli posvečati projektom, kampanjam in pobudam, ki bodo na dolgi rok prispevali k manjšim količinam odpadkov. Pričenjajo kampanjo o petih najbolj problematičnih plastičnih izdelkih za enkratno uporabo, raziskovali bodo vrste plastike in procese recikliranja, odnos do odpadkov bodo poskusili na dogodku sredi oktobra nasloviti preko družboslovnih pogledov, v prihodnje pa bodo prek združenih pobud pozivali k pravilnemu ravnanju z odpadki posamezne ciljne skupine.

Vir: EBM

(Visited 70 times, 1 visits today)