[ultimatemember form_id="42865"]

LOGO_LUPA_web

Slovenija nima več makroekonomskih neravnotežij

7 marca, 2018

Evropska komisija je danes v sklopu evropskega semestra objavila letno analizo gospodarskih in socialnih razmer v državah članicah in oceno napredka pri izvajanju priporočilza posamezne države. Za Slovenijo je med drugim ocenila, da nima več makroekonomskih neravnotežij.

Evropsko gospodarstvo močno raste, izboljšujejo se razmere na trgu dela in socialne razmere. To med drugim odražajo rezultati reform, ki so jih sprejele države članice v zadnjih letih. Ker trenutne razmere ponujajo priložnost za dodatno krepitev odpornosti evropskega gospodarstva in družbe,  bi morale vse države EU ta gospodarski zagon izkoristiti.

Slovenija – gospodarska rast

Današnjih 27 poročil o državah vsebuje letno analizo služb Komisije o gospodarskih in socialnih razmerah državah članicah, vključno z napredkom pri izvajanju priporočil v zadnjih letih. Ta analiza temelji na intenzivnem dialogu na strokovni in politični ravni z državami članicami in deležniki na vseh ravneh v okviru letnega cikla evropskega semestra.

V poročilu za Slovenijo Komisija ugotavlja, da je gospodarska rast od leta 2016 naprej pripomogla k odpravi pomembnih tveganj, medtem ko sprejem in izvedba reform pokojninskega in zdravstvenega sistema ter dolgotrajne oskrbe ostajajo ključne prednostne naloge za vzdržnost javnih financ, zlasti zaradi staranja prebivalstva.

Glede makroekonomskih neravnotežij pa Komisija ugotavlja, da jih Slovenija nima več (bančni sektor je okrepljen, gospodarstvo je manj zadolženo, naložbe naraščajo, javni dolg se zmanjšuje) in zato izstopa iz tega postopka.

Vir: Evropska komisija

(Visited 31 times, 1 visits today)