[ultimatemember form_id="42865"]

LOGO_LUPA_web

Zadnje zasedanje ministrov za okolje EU v lanskem letu o toplogrednih plinih, podnebnih ukrepih, odpadkih

9 januarja, 2017

Ministri za okolje EU so na zadnjem lanskem zasedanju razpravljali o napredku pogajanj v zvezi s pregledom direktive o trgovanju z emisijami toplogrednih plinov v EU (EU ETS) ter potrdili sklepe sveta o varstvu zdravja ljudi in okolja prek dobrega upravljanja kemikalij.

Predsedstvo je poročalo tudi o petih pomembnejših mednarodnih okoljskih dogodkih, od katerih sta dva potekala v Sloveniji.

Cene ogljika in financiranje podnebnih ukrepov

Uvodoma so ministri opravili razpravo o napredku pogajanj v zvezi s spremembo direktive o trgovanju z emisijami toplogrednih plinov v EU (EU ETS). Razkorak med tistimi državami članicami, ki so želele okrepiti delovanje EU ETS ter v predlog vnesti jasne signale v smeri krepitve cene ogljika, ter tistimi, ki so manj naklonjene temu, da bi se cena ogljika dvignila, prevelike.

Pomembno vprašanje, kjer se stališča še vedno razhajajo, je tudi financiranje podnebnih ukrepov.

Slovenija je tekom dosedanje razprave zagovarjala rešitve, ki so skladne s sklepi Evropskega sveta iz leta 2014 ter, ki bodo dolgoročno okrepile sistem EU ETS kot najpomembnejši stroškovno učinkovit način prehoda v nizkoogljično gospodarstvo ter obenem ščitile konkurenčnost evropskega gospodarstva v luči manj ambicioznih podnebnih prizadevanj tretjih držav.

Sklepi o varstvu zdravja in okolja prek upravljanja s kemikalijami

Svet je v nadaljevanju sprejel sklepe o varstvu zdravja ljudi in okolja prek dobrega upravljanja s kemikalijami. Nanašajo se na varovanje zdravja in okolja prek preudarnega ravnanja s kemikalijami. S temi sklepi svet poziva Komisijo in države članice k izvajanju celotne kemijske zakonodaje REACH (registracija, evalvacija in avtorizacija kemikalij), evropske uredbe o razvrščanju, pakiranju in označevanju kemikalij (CLP uredba) ter uredbe o biocidnih proizvodih in kozmetiki.

Tudi Slovenija je na zasedanju omenjene sklepe podprla, poudarila pa je, da je treba pozornost nameniti razumnim ukrepom za upravljanje s tveganjem s kemikalijami in za zamenjavo kemikalij z manj nevarnimi alternativami, ki pa morajo temeljiti na ustreznih okoljskih predpostavkah.

Zakonodaja o odpadkih

Med točkami razno je predsedstvo poročalo o trenutnem stanju pogajanj na zakonodajnem svežnju o odpadkih, kjer je slovaško predsedstvo doseglo napredek na več ključnih področjih kot npr. o večini definicij, pravilih za izračun ciljev, ekonomskih instrumentih razširjeni odgovornosti proizvajalcev za odpadke, o stranskih proizvodih in preprečevanju nastajanja odpadkov.

Kljub intenzivni razpravi na delovni skupini pa še ni zaznati potrebnega zbližanja stališč glede posameznih ciljev recikliranja in ciljev odlaganja ter glede izjem za nekatere države članice. Razhajanja med državami pa se kažejo tudi glede stopnje ambicije, ki jo želimo doseči s tem svežnjem in glede vključitve ponovne uporabe v obseg urejanja svežnja.

 

Vir: MOP

 

(Visited 28 times, 1 visits today)