[ultimatemember form_id="42865"]

Kemis mora ustaviti gradnjo

4 novembra, 2019

Gradbena inšpektorica Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor je Kemisu v upravni zadevi Reciklažnega centa SPPC KEMIS 14. oktobra izdala delno odločbo za objekt C in z njo odredila, da mora družba takoj po vročitvi odločbe ustaviti gradnjo nelegalnega objekta ter do 15. aprila 2020 odstraniti nelegalni objekt na svoje stroške.

Kot so pojasnili na Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, so v inšpekcijskem postopku ugotovili, da je vrhniška družba Kemis lastnik in uporabnik podzemnega armiranobetonskega objekta za zajemanje vode in nadzemnega kontejnerja iz montažnih panelov (objekt C), za katera nima ne gradbenega, ne uporabnega dovoljenja. Gradbeni zakon smatra tak objekt za nelegalen objekt.

Omenjeni zakon med drugim določa, da za nelegalni objekt gradbeni inšpektor odredi takojšnjo ustavitev gradnje ter določi rok, v katerem mora inšpekcijski zavezanec tak objekt odstraniti na svoje stroške. Hkrati ga mora tudi opozoriti, da se bo v premeru neizpolnitve te obveznosti začel postopek izvršbe, ki se bo opravil po drugih osebah ali s prisilitvijo.

Če je takšen objekt priključen na gospodarsko in javno infrastrukturo, gradbeni inšpektor naloži upravljalcu, da ga odklopi, razen, če so priklopi potrebni za izvršitev inšpekcijskih ukrepov ali pridobitev predpisanih dovoljenj, so še pojasnili na inšpektoratu.

(Visited 38 times, 1 visits today)