[ultimatemember form_id="42865"]

Lani FURS pobral za dobrih 954 milijonov evrov več prihodkov kot predlani

8 januarja, 2020
Andreja Šalamun

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je v lanskem letu pobrala 17,568 milijard evrov prihodkov, kar je za 954,1 milijona evrov oziroma za 5,7 odstotka več, kot so znašali pobrani prihodki v letu 2018, so sporočili iz Finančne uprave. Trend zviševanja pobranih prihodkov traja že pet let, od ustanovitve FURS v letu 2014. Skupni prirast prihodkov znaša 3,956 milijard evrov oziroma 29,06 odstotka.

Dokončni podatki o pobranem znesku bodo znani po zaključnem računu v začetku februarja 2020, pravijo v službi za odnose z javnostmi FURS in dodajo, da bodo za povečevanje prihodkov še naprej nadgrajevali ukrepe, in sicer tako na storitveni ravni kot tudi pri nadzoru.

»Doseganje stopenj rasti pobranih javnofinančnih prihodkov, ki presegajo stopnjo gospodarske rasti, zahteva usklajeno izvajanje vseh že začrtanih aktivnosti, izmed katerih izpostavljamo predvsem izboljšanje servisa za zavezance (vzpostavitev mobilne aplikacije, širitev plačilnih metod, tesnejše sodelovanje s strokovnimi deležniki, davčno opismenjevanje mladih …) ter izboljšanje nadzornih metod, kot so na primer uporaba prediktivnih modelov in umetne inteligence, uporaba podatkov iz mednarodne izmenjave, uporaba mobilnih aplikacij za izvajanje postopkov na terenu …,« navajajo.

Več denarja v vseh blagajnah javnega financiranja

Dodajo, da so primerjalno gledano lani vse štiri blagajne javnega financiranja, torej državni proračun, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ter proračuni občin, prejele več sredstev. Prav tako so, z izjemo trošarin, prihodki višji pri vseh vrednostno pomembnejših vrstah dajatev.

Na FURS pravijo, da so prispevki za socialno varnost za zagotavljanje pravic iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, ki se pretežno vplačujejo v blagajno ZPIZ in ZZZS, v manjšem obsegu pa tudi v proračun države, zrasli za 470 milijonov evrov oziroma za 7,2 odstotka in v skupnem znesku presegli sedem milijard evrov vplačil.

Pozitivne rezultate kažejo zlasti davki na dohodek in dobiček (zrasli so za 9,4 odstotka). Na FURS navajajo, da med njimi zaradi obsega in rasti izstopata dohodnina s 145 milijonov evrov več vplačanimi prihodki oziroma 5,9-odstotno rastjo in davek na dohodek od pravnih oseb s 144 milijonov evrov več vplačanimi prihodki oziroma 17-odstotno rastjo v letu 2019.

DDV višji za 2,8 odstotkov

Več denarja (za 112 milijonov evrov oziroma za 1,9 odstotka) se je nabralo tudi od domačih davkov na blago in storitve. Davek na dodano vrednost je glede na predhodno leto višji za 2,8 odstotka oziroma za 104 milijone evrov, medtem ko so lani pobrali za 16 milijonov evrov oziroma 1,1 odstotka manj trošarin kot leto prej.

Na FURS pravijo, da stopnja rasti pobranih dajatev, ta znaša 5,7 odstotka, presega stopnjo gospodarske rasti, ki je v prvih treh četrtletjih lanskega leta znašala 2,7 odstotka glede na leto 2018. »Poleg ugodnih gospodarskih razmer so k dvigu stopnje prostovoljnega plačevanja dajatev prispevali tudi zakonodajni ukrepi, namenjeni poenostavitvam poslovanja, ter ukrepi davčnega organa, usmerjeni v zagotavljanje čim bolj preprostega izpolnjevanja obveznosti za zavezance,« ugotavljajo.

Dodajo, da se bolj, kot je letni prirast plačanih prihodkov, povečuje tudi delež prostovoljno plačanih dajatev, torej vseh poravnav obveznosti do začetka izvršbe. »Ob upoštevanju neplačanega aktivnega davčnega dolga za zadnjih 10 let in dolga, ki ga je izterjala v izvršbi, ugotavljamo, da je bilo v letu 2019 prostovoljno plačanih več kot 95 odstotkov obveznosti,« pravijo na FURS.

S številnimi ukrepi do več denarja

FURS si, da bi povečala učinkovitost pri pobiranju dajatev, prizadeva za izboljšanje storitev, ki so namenjene davkoplačevalcem, za povečanje avtomatične izmenjave podatkov, ki omogoča celovitejšo in lažjo odmero dajatev, ter za ukrepe izterjave in sistematičnih in ciljnih nadzorov po posameznih segmentih obdavčitve. »Z informiranjem, medijskimi pozivi, vzpodbujanjem (samo) prijav obdavčljivih prihodkov, sistematičnim in hitrim opominjanjem izpolnjevanja obveznosti in ukrepi izterjave, ki so stroškovno manj obremenilni za zavezance (npr. poboti vračil in dolgov), dostopnejšim pregledom do stanja odprtega dolga za plačilo, posredno vplivamo na povečevanje prostovoljnosti poravnave dajatev,« menijo na FURS. Lani so na primer začeli zavezance, ki so uporabniki mobilne aplikacije eDavki, obveščati o izteku roka za plačilo določenega davka tik pred iztekom roka ter o neobračunanih in neplačanih prispevkih za socialno varnost.

Davčni dolg je vse nižji

Ugotavljajo tudi zniževanje davčnega dolga, ki je na zadnji dan minulega leta znašal 1,167 milijarde evrov za vse blagajne javnega financiranja in se je lani znižal za 3,1 odstotka oziroma za 38 milijonov evrov. Na FURS poudarjajo, da se trend zniževanja davčnega dolga nadaljuje že pet let in da se je skupaj znižal za skoraj 254,5 milijonov evrov oziroma za 17,91 odstotka.

(Visited 28 times, 1 visits today)