[ultimatemember form_id="42865"]

Slovenija dobila prvi priročnik za vpeljavo poslovne integritete

6 novembra, 2019
Andreja Šalamun
Foto: Pixabay

Poslovna integriteta lahko postane pomemben vzvod konkurenčnosti slovenskih podjetij, so govorci izpostavili na včerajšnjem dogodku Integriteta voditeljstva 5 zvezdic – 5STIL v Triglav Labu. Na dogodku so predstavili tudi prvo praktično orodje za vpeljavo poslovne integritete v Sloveniji – priročnik za voditelje za lažje udejanjanje principov skladnosti in etike. Ta naj bi slovenskim podjetjem na učinkovit način pomagal udejanjati skladnost in etiko v njihovih vsakodnevnih poslovnih praksah ter procesih odločanja.

Priročnik je nastal v okviru projekta Integriteta voditeljstva 5 zvezdic – 5STIL v partnerstvu Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja (EISEP) ter Združenja Manager ob podpori Ameriške ambasade v Sloveniji.

»Vpeljava principov poslovne skladnosti in etičnosti je v celoti odvisna od vodstva in je stvar dobrega ter odgovornega upravljanja. Pri tem sama osebna integriteta vodij nikakor ni dovolj,« je poudarila Andrijana Bergant, predsednica Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja. Izpostavila je, da v vsako organizacijo številni zaposleni prinesejo svoje vrednote in subjektivno dojemanje, kaj je pošteno zanje, za podjetje, za stranke. »Če voditelji želijo svoje podjetje in deležnike učinkovito zaščititi pred materialnimi in moralnimi izgubami zaradi kršitev ali neskladnosti, se morajo opremiti tudi s strateškim pristopom in sistematičnimi metodami za prepoznavanje in obvladovanje tveganj s področja skladnosti in integritete v celotni organizaciji in vzdolž dobavne verige,« je dejala.

Ameriška veleposlanica Lynda Blanchard, ki meni, da sta skladnost in etika temelja konkurenčnosti, je poudarila, da tudi način, kako organizacije vodijo svoje zaposlene, vpliva na končni poslovni rezultat podjetja. Prepričana je, da ima Slovenija vse možnosti, da postane še bolj uspešna poslovna destinacij.

Integriteta voditeljev bo prepoznana

Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager, je izpostavila, da lahko priročnik slovenskim podjetjem na učinkovit način pomaga udejanjati skladnost in etiko v njihovih vsakodnevnih poslovnih praksah ter procesih odločanja. »Po zapisanih principih bo integriteta voditeljstva postala bolje prepoznana tudi kot dejavnik izboljševanja kakovosti korporativnega upravljanja, dviga produktivnosti ter dolgoročne uspešnosti poslovanja, kar pomeni tudi večjo konkurenčnosti celotnega gospodarstva.«

Priročnik bo priloga etičnega kodeksa Združenja Manager

S projektom želijo ustvarjalci zgoraj omenjenega priročnika podjetjem predstaviti sistem aktivnega upravljanja poslovne skladnosti in integritete na enakovreden način, kot že upravljajo druga področja poslovanja prek strateškega in operativnega načrtovanja, usposabljanja zaposlenih, sistema nagrajevanja in z drugimi načrtovanimi pristopi upravljanja. Priročnik je dostopen na spletu.

(Visited 44 times, 1 visits today)