[ultimatemember form_id="42865"]

Zadruge letno odkupijo 80 % za trg pridelane hrane

4 septembra, 2018

Prek zadrug poteka večina odkupa kmetijskih izdelkov v državi. Zadruge, ki so se ustrezno povezale pri nabavi repromateriala in prodaji izdelkov svojih članov, si lahko izpogajajo nižje nabavne stroške in višje prodajne cene ter bolj stabilne in predvidljive razmere za svoje delovanje.

V Zadružni zvezi Slovenije (ZZS) pravijo, da zadruge na območju naše države že 145 let povezujejo slovenske kmetije in so ključni povezovalni člen našega kmetijstva. »Letno slovenske zadruge, članice ZZS, odkupijo 80 % za trg pridelane hrane s kmetij.

milk-cans-493706_640

Zlite z lokalnim okoljem

Številne zadruge imajo v okviru svojih dejavnosti lastne predelovalne obrate, kot so vinske kleti, mesne in mlečne predelovalne obrati. Slovenske kmetijske in gozdarske zadruge so promet v zadnjih desetih letih več kot podvojile in danes povprečna zadruga ustvari več kot 10 milijonov evrov prometa.

Kmetijstvo in zadružništvo sta ključna za razvoj podeželja in zagotavljanje samooskrbe s kakovostno lokalno pridelano hrano.

Kmetijstvo in zadružništvo sta ključna tudi za zagotavljanje samooskrbe s kakovostno lokalno pridelano hrano, ki je temelj zdravja vsakega posameznika, razvoja in družbe. V zadrugah obstaja več dejavnosti – vse od odkupa mleka, živine, pšenice, hmelja, po drugi strani še kmetijske in živilske trgovine; in ta raznolikost daje zadrugam tudi večjo stabilnost na dolgi rok. »Zadruge bodo tudi v prihodnje pomemben generator razvoja novih delovnih mest in večje socialne vključenosti na podeželju, saj učinkovito povezujejo lokalno okolje, industrijo in prebivalstvo,« razlagajo na Zadružni zvezi Slovenije.

Zadružništvo in mladi
6. in 7. septembra bo v Mariboru potekala mednarodna konferenco »Združimo se! Zadružništvo in mladi«, katere namen je v slovenskem prostoru skupaj z mednarodnimi strokovnjaki odpreti debato o zadružništvu kot trajnostni obliki zaposlovanja mladih. Več na: pekarna.si.

Samo Kranjec

Članek je bil v celoti objavljen v reviji Eko dežela – Kmetijstvo (avgust 2018).

 

(Visited 58 times, 1 visits today)