Gospodarjenje z gozdovi kot pomembno družbeno vprašanje

4 novembra, 2019
Andreja Šalamun

Konec oktobra je Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti v Ljubljani proslavil 70 let obstoja. »Gospodarjenje z gozdovi ni le ključen del omenjenega študija, ampak tudi pomembno družbeno vprašanje, ki predstavlja integralen del slovenske kmetijske politike. Gozd namreč že dolgo ni več samo gozdna njiva,« je na dogodku ob proslavitvi jubileja dejala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec.

Na dogodku so poudarili, da je za državo, ki je v veliki meri pokrita z gozdnimi površinami, saj se med evropskimi državami uvršča na visoko četrto mesto po gozdnatosti, vprašanje upravljanja z gozdovi že od nekdaj izjemno pomembno. Da bi lahko ustrezno gospodarili z gozdnimi viri ter skrbeli za njihovo dobrobit, so potrebovali ustrezno izobražen kader, zato je pred sedemdesetimi leti nastala pobuda za izoblikovanje programa univerzitetnega študija gozdarstva.

Kot je dejal dekan fakultete prof. dr. Emil Erjavec, je študij gozdarstva, kot ga od šestdesetih let prejšnjega stoletja razvija Biotehniška fakulteta v Ljubljani, v svojih razsežnostih nekaj posebnega, saj so gozdarji za slovensko družbo izjemnega pomena, javnost pa da poklic in njegovo poslanstvo ceni. »Gozdarji so namreč pionirji idej in nosilci rešitev, ki so povezani z upravljanjem z gozdnimi viri,« je poudaril Erjavec.

Udeleženci so opozorili tudi na pomen podnebnih sprememb, ki da vse bolj ogrožajo zdravje in obstoj gozdov. Ministrica je poudarila, da so gozdovi danes, tudi po zaslugi študija gozdarstva, prepoznani kot najpomembnejši elementi slovenske krajine. Med izzivi, s katerimi pa se trenutno sooča gozdarska stroka, pa je poleg prilagajanja podnebnim spremembam izpostavila tudi povečanje vlaganj v raziskave in razvoj.

Nazaj na kategorijo gradnja.
(Visited 88 times, 1 visits today)