Tudi s tujo pomočjo so slovenski gradbinci sposobni izvesti najzahtevnejše projekte

6 januarja, 2019
/ Andreja Dolgan

V Sloveniji je dovolj znanja za izvedbo najzahtevnejši gradbenih projektov, manjkajočo mehanizacijo pa si je mogoče izposoditi ali sodelovati s tujci, ki jo imajo

Po propadu velikih gradbenih podjetij so kadri odšli v druga, manjša, zato znanje za izvedbo najbolj zahtevnih projektov ostaja, vendar pa obstoječa podjetja za takšne projekte nimajo referenc in bi posle brez sodelovanja s tujci težko pridobila. Vprašanje je tudi ali so se slovenska gradbena podjetja pripravljena in sposobna povezovati v konzorcije za pridobitev velikih projektov. Pri prodoru v tujino bi potrebovala več pomoči države in komercialnih bank.

zahtevni-projekti-gradnja-2

Pri nekaterih vidnejših slovenskih gospodarstvenikih ter pri dekanih Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru smo preverili, ali so slovenska gradbena podjetja še vedno sposobna izvesti večje infrastrukturne projekte. Edini so si bili, da znanje za to v Sloveniji obstaja, s pomočjo tujcev pa bi lahko izvedli tudi najbolj zahtevne projekte. Kriza v gradbeništvu pa ni le pokosila nekdaj največjih gradbenih podjetij, temveč tudi zmanjšala zanimanje za vpis na gradbene fakultete, zato bo dolgoročno visoko izobraženega kadra na tem področju primanjkovalo.

Nazaj na kategorijo gradnja.
(Visited 34 times, 1 visits today)