27 pomurskih občin: predolge in predrage poplavne študije

13 novembra, 2019
Foto: Nina Kurnik, www.slovenia.info

Prejšnji teden se je vodstvo Direkcije za vode odzvalo na povabilo Regionalne razvojne agencije za Pomurje na delovno srečanje na temo poplavne ogroženosti in sprejemanja občinskega prostorskega načrta.

Predstavniki 27 pomurskih občin so na srečanju v Expano izrazili željo po nižanju stroškov in krajšanju časa, potrebnega za izdelavo hidrološko-hidravličnih študij, ki jih potrebujejo ob načrtovanju posegov v prostor na območjih, ki po opozorilnih kartah nakazujejo možnost poplavljanja ob izjemnih dogodkih. Bistveno sporočilo občin je bilo v smislu, da bi namesto 27 študij bila narejena 1 skupna študija (državna).

Srečanje je prineslo dogovor, po katerem bo direkcija preverila možnost izdelave, oceno stroška in časa, potrebnega za izdelavo enotne študije za celotno regijo.

 

Vir: gov.si

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 62 times, 1 visits today)