Anketa Eko dežela Občine: Kako je v vaši občini poskrbljeno za starejše?

3 januarja, 2018
Foto: MO Koper

O vprašanjih, kje bomo čez nekaj let kot hitro starajoča družba, se govori že nekaj časa. Kako pa za starejše občane že danes skrbijo na lokalni ravni?

Glede na skrb za starejše občane so v naši anketi najbolje ocenili Mestno občino Koper in občino Rogaška Slatina. Med manjšimi občinami pa so najvišjo povprečno oceno prejele kar tri občine: Podčetrtek, Kuzma in Cerklje na Gorenjskem.

Starejši so steber družbe

»Starejši občani so steber vsake družbe, zato jim v Mestni občini Koper namenjamo posebno pozornost – ne samo v zagotavljanju bogate mreže programov, institucionalnega varstva in primerne infrastrukture, ampak tudi v njihovem vključevanju v razvoj in življenje mesta,« uvodoma povedo na Mestni občini Koper. Občina zagotavlja izvajanje javne službe pomoči družini na domu, in različnih storitev socialnega servisa. Med najpomembnejšimi navedejo vsakodnevno dostavo kosil na dom za starejše občane in invalide, varovanje na daljavo s pomočjo naprav za priklic pomoči, ki se izvaja 24 ur na dan, vse dni v letu, ter spremstvo in pomoč pri posameznih opravilih – program Vitica.

Kaj pravijo občani?
>> Admira M., Koper: »Na novo zgrajen dom za ostarele in varovana stanovanja, prenovljeni vrtci – v občini Koper je vse tip top in sem zelo zadovoljna, da sem lahko del tako prelepega mesta.«

Prireditve in druženja v Rogaški Slatini

»Za starejše občane vsako leto organiziramo kar nekaj različnih prireditev in druženj ter sofinanciramo programe društev upokojencev, zato me zadovoljstvo na ta račun ne preseneča,« pove župan Rogaške Slatine mag. Branko Kodrič. Za starejše občane so že pred časom zgradili med drugim tudi zunanji fitnes, uredili sprehajalne poti brez arhitekturnih ovir, imajo pa tudi obširno območje v centru mesta, kjer se lahko ljudje sprehajajo brez ostalega prometa.

Foto: Rogaška Slatina
Foto: Rogaška Slatina

Kaj pravijo občani?
>> Štefan F., Rogaška Slatina: Vse imamo popolnoma urejeno. Župan občine Rogaška Slatina je najboljši za urejanje infrastruktur. Tega še v Ljubljani nimajo, čeprav jih zalaga Evropski sklad.«

Tri manjše občine, ki po oceni občanov odlično skrbijo za starejše

Franc Čebulj, župan občine Cerklje na Gorenjskem, se je tako odzval na odlično oceno: »Veseli smo, da so cilji, načrti in projekti, s katerimi občina skuša zagotoviti boljše življenje, anketiranci pozitivno ocenili ter se jim ob tej priložnosti zahvaljujemo za izkazano zaupanje. Uvrstitev na zmagovalno lestvico Eko dežele je hkrati priznanje, da uresničujemo skrb za okolje z ohranjanjem čiste vode, ravnanjem z odpadki in odpadnimi vodami na eni strani, na drugi strani pa z izgradnjo športnih in kulturnih objektov, otroških igrišč, podporo mladinskim centrom omogočamo aktivno in varno preživljanja prostega časa otrok, mladih in družin. Starejšim pa s podporo projektom kot npr. ‘Starejši za starejše’ in z izgradnjo Doma Taber varno jesen njihovega življenja.« Dom Taber, sodoben, v naravno in mirno okolje vpet dom za starejše so zgradili in odprli lani. V njem ustrezno oskrbo prejema do 150 oskrbovancev, za katere pa ni poskrbljeno samo s strani strokovne zdravstvene oskrbe, ampak tudi s številnimi aktivnostmi (likovna, glasbena, bralna ipd.), ki jih izvajajo vrtci, šole in društva, s čimer se zagotavlja aktivno in medgeneracijsko druženje.

grandparents-2198053_640
»V občini skrbimo za vse generacije od najmlajših do najstarejših. Plačujemo največ nadstandarda pri predšolski in osnovnošolski vzgoji. Starejši imajo v svojem domu možnost aktivnega življenja,« pravi Peter Misja, župan Podčetrtka. Župan občine Kuzma, Jožef Škalič dodaja: »Imamo urejeno domsko varstvo, starejše občane tudi oskrbujemo na domu.« Tu deluje tudi medgeneracijsko sodelovanje v okviru projekta Simbioza in podobnih projektov. Obenem Dom starejših v Kuzmi organizira različne prireditve.

Kaj pravijo občani?
>> Ana P., Cerklje na Gorenjskem: »Pohvalila bi nov dom občanov, vsako leto se izvajajo obnove in popravila infrastrukture …«


Rezultate ankete po vseh 12 kazalnikih za tri kategorije velikosti občin, s skupnimi zmagovalkami, komentarji županov in izjavami občanov smo objavili v posebni izdaji revije Eko dežela – Občine. Če želite izvod, pišite na narocnine@ekodezela.si.

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 90 times, 1 visits today)