[ultimatemember form_id="42865"]

Deleži sredstev za sofinanciranje investicij občin v letih 2020 in 2021

21 januarja, 2020

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr ; v nadaljevanju: ZFO-1), MGRT obvešča vse občine o deležih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij ter pogojih za njihovo koriščenje.

Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2020 in 2021, izračunani skladno s prvim odstavkom  23. člena ZFO-1 in 54. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), so navedeni tukaj.

Vir: MGRT

(Visited 23 times, 1 visits today)