[ultimatemember form_id="42865"]

Nova skupna uprava za pet občin iz osrednje Slovenije za več denarja iz državnega proračuna

8 januarja, 2020
Foto: grosuplje.si

S 1. januarjem 2020 je s svojim delovanjem pričela Skupna občinska uprava (SOU) 5G, ki povezuje občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje. Naloge, ki jih opravlja, obsegajo področja: inšpekcijskega nadzorstva, redarstva, notranje revizije, varstva okolja, urejanja prostora in civilne zaščite. Njen sedež je v Grosupljem.

Kot je ob pričetku delovanja SOU 5G povedal mag. Dušan Hočevar, direktor občinske uprave Občine Grosuplje, ki so ga župani omenjenih petih občin, dr. Peter Verlič, Dušan Strnad, Ivan Jordan, Janez Cimperman in Igor Ahačevčič, s podpisom namere o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 13. maja lani tudi pooblastili za pripravo vseh potrebnih aktov za ustanovitev tega organa, so občinski sveti vseh petih občin še pred poletjem sprejeli osnutke odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave SOU 5G, jeseni pa so že sledili tudi sprejemi tega odloka v drugem branju. In 1. januarja 2020 je SOU 5G pričela delovati.

Tako bodo dosegli maksimalno sofinanciranje države

»Naloge, ki jih SOU 5G opravlja, so področja, točke, kjer občine skupaj delujemo učinkoviteje. Združujemo se  predvsem z namenom boljšega servisa občankam in občanom, in pa seveda tudi z namenom čim ugodnejšega financiranja teh nalog,« je še dejal. V skladu s 26. členom Zakona o financiranju občin bomo namreč dosegli maksimalno sofinanciranje iz državnega proračuna, kar pomeni 55 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupni občinski upravi za opravljanje omenjenih nalog, ki so upravičene do sofinanciranja.

»Naše omrežje 5G je zaštartalo. To je omrežje, ki povezuje 5 občin, in brez kakršnega koli slabega sevanja, edino sevanje, ki je v tem našem omrežju, je ta pozitivna energija, ki nas je vseh 5 občin najprej pripeljala do podpisa pisma o nameri, od takrat naprej pa so stekli vsi postopki, ki so nas pripeljali do 1. 1. 2020. In rezultat je danes takšen, da začenjamo novo pot 5G,« je z optimizmom ob pričetku delovanja SOU 5G dejal župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič.

Vir: Občina Grosuplje

(Visited 35 times, 1 visits today)