[ultimatemember form_id="42865"]

Občina Rače-Fram: evropska sredstva za porečje Dravinje

24 januarja, 2020

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje – Občina Rače-Fram«.

Za izvedbo projekta v vrednosti nekaj manj kot pet milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,4 milijona evrov.

Infrastruktra za čiščenje komunalnih odpadnih voda

V okviru projekta bo izgrajena ustrezna infrastruktura za čiščenje komunalnih odpadnih voda v aglomeraciji Rače. Infrastruktura bo priključena na čistilno napravo Rače, v katero bo vgrajeno tudi terciarno čiščenje odpadnih voda z odstranjevanjem dušika in fosforja. Zaradi preobremenjenosti obstoječe čistilne naprave se bo zgradila nova, ki bo omogočila priključevanje novih uporabnikov na javno kanalizacijsko omrežje.

Odločitev o podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje – Občina Rače-Fram« je prva v vrsti odločitev za okoljske projekte, ki so bili izbrani na podlagi drugega povabila Dogovora za razvoj regij.

 

Vir: MOP, gov

(Visited 30 times, 1 visits today)