[ultimatemember form_id="42865"]

Občine po meri invalidov

11 januarja, 2020

Do zdaj je prijaznost do invalidov s certifikatom potrdilo 33 občin. Listino Zveze delovnih invalidov Slovenije ‘Občina po meri invalidov’ sta za lansko leto prejeli Občina Prebold in Občina Mislinja.

Za bolj kakovostno življenje invalidov je Zveza delovnih invalidov Slovenije že leta 2003 zagnala projekt ‘Občina po meri invalidov’. Gre za spodbudo občinam, da v svojem delovanju upoštevajo, da so med občani osebe s posebnimi potrebami – tudi invalidi, ki v lokalni skupnosti zadovoljujejo večino svojih potreb. Pri tem namreč mnogokrat naletijo na ovire, ki bistveno vplivajo na kakovost njihovega življenja in jim v veliki meri onemogočajo udejanjanje pravic in socialno vključevanje.

Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) v okviru projekta spodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kakovost življenja vseh občanov. »Vse občine – dobitnice listine se trudijo v smeri dostopnosti na vseh področjih,« poudarja Drago Novak, predsednik ZDIS.

V obeh lanskih prejemnicah, Občini Prebold in Občini Mislinja, je projekt, kot povedo na ZDIS, spodbudil odgovornost in povezanost aktivnosti vseh odgovornih nosilcev v lokalni skupnosti, okrepila se je vloga in odgovornost župana, občinskega sveta in občinske uprave, tako da jim je uspelo akcijsko učinkovito povezati vse dejavnike na lokalnem nivoju, uspeli jim je ustvariti sodelujoče delovanje celotne lokalne skupnosti, ki podpira aktivnosti za uresničevanje izenačenih možnosti invalidov kot enakopravnih občanov. »Projekt je sprejet kot priložnost in možnost za novo kakovost življenja vseh občanov in ne le invalidov, poročili o izvajanju akcijskega načrta za leto 2019 pa izražata, da se občini odgovorno odzivata in uresničujeta interese in potrebe vseh invalidov, ob upoštevanju njihovih specifičnosti in značilnosti lokalne skupnosti,« še dodajo.

V Občini Dobrna nova Medgeneracijska točka

Leta 2018 so v Občini Dobrna zgradili Medgeneracijsko točko v parku Dobrne, ki je, kot povedo na Občini, osrednji prostor srečevanja vseh starostnih in ranljivih skupin, kjer lahko uresničujejo svoje nematerialne potrebe po sprejetosti, človeški bližini in pripadnosti skupnosti. »Sklopi igral za različne starostne skupine otrok so kraj srečevanj mlajše, srednje in starejše generacije, kjer zaživi pretok informacij, izkušenj preteklosti, pridobivanja znanj in veščin sedanjega časa ter nudi osnovo za medgeneracijsko vzgojo, za vseživljenjsko učenje,« poudari župan Martin Brecl. Motorična igrala, napravi za skupinski fitnes v naravi, naprave za razgibavanje starejših, invalidnih in oseb s posebnimi potrebami omogočajo večjo vključenost mladih, žensk in ranljivih skupin ter spodbujajo k zdravemu, aktivnemu življenjskemu slogu.

Občina Prebold sprejela pobudo Medobčinskega društva invalidov

»V občini Prebold se zavedamo pomena vključevanja potreb invalidov na najrazličnejših področjih: zdravstva, sociale, izobraževanja in medgeneracijskega sodelovanja,« pravijo v Občini Prebold in dodajo, da vse to poskušajo izvajati v sodelovanju z društvi, javnimi zavodi in drugimi institucijami, ki delujejo na območju lokalne skupnosti. Občini so predlog za vključitev v projekt dali na Medobčinskem društvu invalidov Žalec leta 2017, župan je pobudo sprejel in imenoval Svet za invalide. Ta je skupaj s strokovnimi službami Občine in Medobčinskim društvom začel z analizo stanja in pripravo zahtevanih projektov.

Občina Mislinja za neodvisno življenje invalidov

Občina Mislinja je k projektu pristopila na pobudo Društva invalidov Slovenj Gradec. Župan Občine Mislinja Bojan Borovnik je lani novembra izdal sklep o imenovanju posebne delovne skupine, ki je popisala dejansko stanje dostopnosti pri vseh javnih in drugih objektih ter arhitektonske ovire. Letos so začeli z okroglo mizo, na katero so bili vabljeni vsi sodelujoči deležniki. Na podlagi predlogov in pripomb se je dokončno oblikovala Analiza položaja invalidov, nato pa so pripravili Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov. Poseben poudarek na Občini dajejo zaposlovanju invalidov – na to temo so v času letošnjega občinskega praznika pripravili tudi posvet.


Do zdaj je prijaznost do invalidov s certifikatom potrdilo 33 občin:

•2019: Občina Prebold, Občina Mislinja

•2018: Občina Dobrna

•2017: Občina Prevalje, Občina Žalec, Občina Miren – Kostanjevica, Občina Idrija

•2016: Občina Majšperk

•2015: Občina Črna na Koroškem, Občina Kočevje, Občina Laško, Občina Renče-Vogrsko, Občina Vitanje, Občina Vojnik

•2014: Občina Dravograd, Občina Slovenska Bistrica

•2013: Občina Ravne na Koroškem

•2012: Mestna občina Ptuj, Mestna občina Murska Sobota, Mestna občina Nova Gorica

•2011: Občina Slovenske Konjice

•2010: Mestna občina Maribor, Občina Zreče

•2009: Mestna občina Ljubljana

•2008: Občina Rogaška Slatina, Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Zagorje ob Savi

•2007: Občina Radlje ob Dravi

•2006: Občina Hrastnik

•2005: Občina Trbovlje, Občina Radovljica

•2004: Mestna občina Velenje

•2003: Občina Ajdovščina


 

 

 

 

 

 

(Visited 37 times, 1 visits today)