Wilo popelje v svet prihodnosti

25 oktobra, 2017

Proizvodi & kompetence

Ogrevanje, klimatizacija, hlajenje

csm_heizungKlimaKaelte_3732268d2d

Oskrba objekta z vodo in toploto ob vsakem času postavlja z ozirom na energetsko učinkovitost in ohranjanje virov visoke tehnološke zahteve. Črpalna inteligenca Wilo zagotavlja individualne rešitve in visoko učinkovito tehniko.

 • Ogrevanje in talno ogrevanje
 • Solarna tehnika
 • Geotermalni energetski sistemi
 • Topla sanitarna voda
 • Klimatizacija, hlajenje

Oskrba z vodo

csm_water_supply_header_87215d9207

Sveža, čista voda postaja vedno bolj odmerjena dobrina. Zato zagotavljanje visokih izkoristkov in strokovno načrtovanje pri oskrbi s tem dragocenim virom predstavljata stalen izziv. Tako so bile razvite raznolike nove metode pridobivanja pitne vode, pa tudi število virov, iz katerih se voda pridobiva, je bistveno poraslo.

 • Koriščenje deževnice
 • Oskrba z vodo in povišanje tlaka
 • Oskrba z vodo za gašenje
 • Priprava vode
 • Odjemanje neobdelane vode
 • Razsoljevanje
 • Komercialno kmetijstvo

Umazana in odpadna voda

csm_drainage_sewage_May-2012_7243d0514f

Prečrpovalne naprave in črpalke za odpadno vodo za vsako področje uporabe.
Nemoteno odvajanje odpadne vode preko gravitacijskega odtoka v kanalizacijo ni vedno možno. V tem primeru podjetje Wilo zanesljivo pomaga s prečrpovalnimi napravami ali posebnimi črpalkami za odpadno vodo.

 • Zbiranje in transport odpadne vode
 • Obdelava odpadne vode
 • Odvodnjavanje, zaščita pred poplavami

Industrijski procesi

csm_industrieprozesse_85b3a501cf

 • Živilska industrija & industrija pijač
 • Kovinska industrija
 • Rudarstvo
 • Gospodarjenje z energijo

Servis & podpora

Naši strokovnjaki vam stojijo na razpolago, vas poslušajo in vam pomagajo, da dosežete maksimalno obratovalno zanesljivost. Visok kakovostni standard pri tem postavlja merila za celotni trg. Glede zadovoljnosti strank je naš servis neprekosljiv.


NEW_LOGO

Wilo ADRIATIC d.o.o.

Stegne 31/a
SI-1000 Ljubljana

+386 1 583 81 30

www.wilo.si

(Visited 54 times, 1 visits today)